Posttraumatische stressstoornis: 
seksueel trauma

WAT?

Seksueel trauma kan zijn: 

  • Verkrachting

  • Seksuele intimidatie

  • Online lastiggevallen worden

  • Stalking

  • Tegen je zin seks hebben

  • Op straat lastig gevallen worden

    Onder een seksueel gewelddadig contact verstaat men een 'daadwerkelijk seksueel contact met een persoon die daarmee niet instemt of niet in staat is tot het geven van dergelijke toestemming, alsmede alle pogingen daartoe of bedreigingen daarmee.

Posttraumatische stressstoornis of PTSS is een psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van schokkende, traumatische ervaringen. Patiënten ervaren langdurig psychische gevolgen van deze ervaringen. PTSS heeft grote gevolgen voor het dagelijks functioneren.

Criteria

CRITERIUM A: de betrokkene is blootgesteld aan een traumatische ervaring waarbij beiden van de volgende van toepassing


1. betrokkene heeft ondervonden, is getuige geweest van of werd geconfronteerd met 1 of meer gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van betrokkene of van anderen 2. tot de reacties van betrokkene behoorde intense angst, hulpeloosheid of afschuw
CRITERIUM B: de traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd op een of meer van de volgende manieren


1. recidiverende en zich opdringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis, met inbegrip van voorstellingen, gedachte of waarnemingen 2. recidiverend akelig dromen over de gebeurtenis 3. handelen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt 4. intens psychisch lijden bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken 5. fysiologische reacties bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de traumatische gebeurtenis symboliseert of erop lijken
CRITERIUM C: aanhoudend vermijden van prikkels die bij het trauma horen en afstomping van de algemene reactiviteit zoals blijkt uit drie of meer volgende


1. pogingen gedachten, gevoelens of gesprekken horend bij het trauma te vermijden 2. pogingen activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen oproepen aan het trauma te vermijden 3. onvermogen zich een belangrijk aspect van het trauma te herinneren 4. duidelijk verminderde belangstelling voor of deelneming aan belangrijke activiteiten 5. gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen 6. beperkt uiten van affect 7. gevoel een beperkte toekomst te hebben
CRITERIUM D: aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid (niet aanwezig voor trauma) zoals blijkt uit twee of meer van de volgende


1. moeite met inslapen of doorslapen 2. prikkelbaarheid of woedeuitbarstingen 3. moeite met concentreren 4. overmatige waakzaamheid 5. overdreven schrikreacties
CRITERIUM E: duur van de stoornis (symptomen B, C, D)


langer dan 1 maand
CRITERIUM F: de stoornis veroorzaakt in signifancete mate lijden of beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen


OEFENINGEN

Maak een angstladder

Word je bewust van de hiërarchie van je angsten. Wat is voor jou heel erg? Wat is oke?

Trigger herkenning

Het is belangrijk om je eigen triggers te herkennen en te weten waar je grenzen liggen.

Identificeer 
je gedachtes

Leer wat er in je hoofd omgaat op het moment dat een trauma naar boven komt. Leer deze gedachtes ook uitdagen.

Tips bij daten

Ben je opnieuw aan het daten en weet je niet goed hoe je het kan aanpakken?

Geef je angst een identiteit

Ontkenning is een heel normaal onderdeel van het proces. Toch kan het helpen om je angst echt een identiteit te geven.

Ontspanningsoefeningen

Hieronder vind je twee veel voorkomende ontspannings-oefeningen: een body scan en progressieve spierontspanning.

EXTRA HULP

APPS & WEBSITES

  • Sanity & Self

Contacteer me persoonlijk als je meer hulp nodig hebt